ทำไมจึงต้องใช้แอลพีจี

คุณประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แอลพีจีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะช่วยลดการปล่อยมลพิษในไอเสีย

ลดการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก

มีความแตกต่างจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ เครื่องยนต์ที่ใช้แอลพีจีหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะใช้เชื้อเพลิงที่เผาไหม้แบบสมบูรณ์ ซึ่งช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก

ลดการเกิดเสียงรบกวน

เชื้อเพลิงแอลพีจีลดการเกิดเสียงดังจากเครื่องยนต์ ซึ่งเท่ากับลดการก่อความรำคาญต่อทั้งผู้ใช้งานและเพื่อนบ้าน

ลดการสะสมสารพิษลง

แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่เป็นพิษต่อน้ำใต้ดินและหน้าดิน

คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค

การประหยัดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีนัยสำคัญ

การใช้เชื้อเพลิงแอลพีจีมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างมาก
ซึ่งช่วยประหยัดได้อย่างน้อย 40% เมื่อเทียบการใช้เชื้อเพลิงน้ำมัน

เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถภาพ ลดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ที่ใช้แอลพีจีสามารถทำงานได้อย่างเต็มสมรรถภาพและต้องการการบำรุงรักษาที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันทั่วไป ซึ่งหมายถึงการเสียเวลาทำความสะอาดและใช้เงินค่าบำรุงรักษามากกว่า

อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ที่ยาวนานขึ้น

การใช้เชื้อเพลิงแอลพีจีช่วยให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานหนักเกินไป สามารถช่วยการป้องกันการสึกหรอและปัญหาที่จะเกิดกับเครื่องยนต์ได้

มีความหลากหลาย

แอลพีจีหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวสามารถหาได้ง่าย เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย
ทั้งการใช้งานที่บ้าน ที่ทำงาน ไร่นา สวน และตามสถานที่ที่คุณต้องการ