ความรู้ความชำนาญ

เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ของเราทุกชนิดใช้ ENERKIT ในการแปลงเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงให้เปลี่ยนเป็นแอลพีจี (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) ENERKIT เป็นเทคโนโลยีสัญชาติอิตาลีที่สามารถแปลงเครื่องยนต์ขนาดเล็กทุกชนิดให้เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงแอลพีจี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ภายนอกบ้านหรือรถออฟโรดก็ไม่มีปัญหา เทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาโดยคาวันญ่ากรุ๊ป

ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลกทางด้านอุปกรณ์และส่วนประกอบชิ้นส่วนที่ควบคุมด้วย
แรงอัดก๊าซ

การจัดวางถังเชื้อเพลิงแอลพีจี

ถังเชื้อเพลิงแอลพีจีหลายประเภทสามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ โดยดูจาก
ความเหมาะสมของถังเชื้อเพลิงและชนิดของเครื่องมือที่ใช้งาน

การจัดวางถังเชื้อเพลิงทรงกระบอกแนวนอนสำหรับเครื่องจักรกลชนิดเบาแบบเดินเข็น

การจัดวางถังเชื้อเพลิงทรงกระบอกแนวตั้งสำหรับเครื่องจักรกลชนิดเบาแบบเดินเข็น

การจัดวางถังเชื้อเพลิงทรงกระบอกตั้งพื้นแบบลอยตัวสำหรับเครื่องจักรกลก๊าซแอลพีจี

การจัดวางถังเชื้อเพลิงทรงกระบอกแนวนอนสำหรับเครื่องจักรกลเชื้อเพลิงเดี่ยวก๊าซแอลพีจี